/ / Skattefradrag for renter på realkreditlån. Ejendomsskat fradrag

Skattefradrag for renter på realkreditlån. Ejendomsskat fradrag

I dag har ikke alle borgeretilstrækkelig mængde gratis midler til at købe en lejlighed. Mange mennesker skal bruge lån. Mållån giver ret til at kræve skattefradrag for renter på pant, forudsat at dokumenterne udstedes på Den Russiske Føderations område.

Konceptet af

Et ejendomsfradrag er et privilegium, der givermuligheden for at spare på et pant. Når en person køber en ejendom, kan han returnere fra budgettet den personlige indkomstskat betales med en sats på 13%. Det maksimale beløb er begrænset til 2 millioner rubler. Hvis ejendommen er dyrere, så kan du få fra staten kun 2000 x 0,13 = 260 tusind rubler. Og dem, der ikke har samlet dette beløb helt siden 2014, har lov til at modtage fra en anden ejendom. Realkreditinstitutter har også ret til at modtage kompensation i mængden af ​​390 tusind rubler. (13% af 3000 tusind rubler) fra rentebetalinger.

skattefradrag for realkreditrenter

Betingelser for kompensation

Kompensation kan kun opnås fra måletlån. Det vil sige, at aftalen med banken skulle indikere, at midlerne er udstedt til erhvervelse eller opførelse af boliger på Den Russiske Føderations område. Fradrag af omkostninger kan kun opnås fra samme ejendom, som hovedstolen udstedes, hvis transaktionen blev indgået inden 2014. Midlerne skal bruges til de angivne formål. Renteafdrag er ikke længere bundet til hovedstolen, det kan anvendes til en anden ejendomsobjekt.

Loven

Indtil 2013 ejendomsskat for et pant blev ydet i størrelsen af ​​den betalte rente. Siden 2014 er ændringer i koden trådt i kraft, for hvilke der blev indført en restriktion i erstatningsbeløbet til tre millioner rubler for transaktioner, der blev indgået efter 2013. Skattefradrag for renter på realkreditlån ydes ud over hovedstolen på lånekapitalen. Det er også begrænset til mængden af ​​2 millioner rubler.

 få et skattefradrag for et pant

nuancer

Det viser sig, at borgerne synes at have en bonus. Men de kan ikke drage fordel af det, fordi skattefradrag for renter på realkreditlån er begrænset. Lovgivningsmæssige ændringer er designet til at rette op på denne mangel. Muligheden for at få kompensation er selvfølgelig god. Men spørgsmålet er, hvor mange virkelig gennemsnitlige russere kan købe lejligheder til deres liv? Regeringen forventer, at realkreditrenterne i den nærmeste fremtid vil falde til 12-13%, hvilket sammen med innovationen vil stimulere efterspørgslen på ejendomsmarkedet.

Skatfradrag (pant): liste over dokumenter

Da papiret om ejerskab blev afleveret sammen med den første indgivelse af erklæringen, er det nødvendigt at indsamle og sørge for kompensationen:

 • erklæringen om 3-NDFL;
 • en kopi af passet
 • Et certifikat for indkomstniveau 2-NDFL;
 • en erklæring om erstatning
 • kreditaftale
 • en kvittering for betaling eller et uddrag fra den personlige konto
 • tilbagebetalingsplan
 • Et certifikat fra kreditinstituttet om den rent faktisk betalte rente.

Denne pakke af dokumenter skal overføres til skatten på bopælsstedet.

skattefradrag ved køb

Fælles ejerskab af ejendom

Hvis lejligheden blev købt af flereejere inden udgangen af ​​2013, så er der ved første indgivelse af erklæringen ansøgt om fordelingen af ​​fradraget mellem alle ejerne. I samme forhold fordeles kompensationen for hovedstol af gæld og rente. For transaktioner udført efter 2014 opdateres en sådan erklæring årligt.

Fælles ejerskab

Registrering af et skattefradrag for et pantbegynder med det år, hvor saldoen på hovedbeløbet vil blive modtaget. Tidligere er dette problem meningsløst. I tilfælde af et fælles ejerskab af ejendommen fordeles fradraget i samme forhold som angivet i ejerattesten.

Hvordan får man en restitution for et pant?

Kompensation af renter beregnes på grundlag affaktisk betalt beløb. Derfor skal du hvert år tage et certifikat i banken, som beskriver ordningen med gældsafdrag. På baggrund af dette dokument udstedes en erklæring om 3-NDFL.

skattefradrag pant liste over dokumenter

Kompensationsbeløbet

For genstande købt inden udgangen af ​​2013,Der kan fradrages for hele udgiften. For transaktioner indgået siden 2014 gælder andre regler. Hvis omkostningerne ved at betale renter for hele kontraktperioden ikke overstiger 3 millioner rubler, kan du få et skattefradrag for et pant for hele beløbet. Ellers vil kun de aftalte 300 tusind rubler blive kompenseret. Hvis lånets størrelse overstiger omkostningerne ved lejligheden, beregnes rentebetaling på grundlag af købsprisen i det samlede beløb af kontrakten. Derfor er det maksimale beløb 260 tusind rubler. når man køber fast ejendom til deres penge, og når man registrerer et pant - 786.700 rubler.

Mortgage Tax Calculator

 • Omkostningerne ved lejligheden er 1,7 millioner rubler. Fradragsbeløbet: 1,7 x 0,13 = 221 tusind rubler. (kun lånets krop).
 • Omkostningerne ved lejligheden er 4 millioner rubler. Størrelsen af ​​hovedkompensationen: 2 x 0,13 = 260 tusind rubler.

De resterende 200 tusind rubler. falder ikke under fradrag. I beregningen tages kun det beløb, der bruges til køb af en lejlighed. Tallet er opdelt mellem aktionærerne i et bestemt forhold. Hvis der foretages en samtidig transaktion (køb en ny lejlighed og sælger den gamle), så kan disse penge bruges til at betale personlig indkomstskat ved salg af ejendomme.

Hvem kan modtage kompensation?

Skatfradrag for et militært realkreditlån er et afkastindkomstskat. Derfor kan kun russiske borgere, der modtager officiel indkomst og betale personlig indkomstskat på 13%, modtage kompensation. Det samme gælder for ikke-hjemmehørende, der arbejder i mindst 6 måneder i træk på Den Russiske Føderations område. Hvis ejendommen er registreret for et mindreårigt barn, kan fradraget modtages af forældrene. Pensionister, der har en indtægtskilde på 5534 rubler per måned. (med undtagelse af godtgørelsen), kan også søge erstatning. Kvinder, der er på barselsorlov, kan modtage penge, når de går på arbejde. Hvis boligen er købt tidligere, kan dokumenterne udstedes separat for indkomst, før og efter ferien. Hvis lønnen i indeværende år ikke er nok til at modtage et fradrag, vil disse penge ikke forsvinde overalt. De overfører simpelthen til næste kalenderperiode. Denne situation findes ofte hos personer, der formelt modtager kun en SMIC, og resten i en konvolut. Der er endda situationer, hvor realkreditlånet rent faktisk er betalt, og kompensation er ikke registreret, da indkomsten er minimal. Hvordan får jeg fradrag?

 ejendomsskat fradrag for et pant

Mulighed 1 er at anvende på skatten

Fra 1. januar til 30. april i perioden efter akkumulering af beløbet på stedet for permanent opholdstilladelse er det nødvendigt at indsende sådanne dokumenter:

 • pas (opholdstilladelse)
 • en erklæring
 • certifikat fra arbejdsgiver 2-NDFL;
 • konto detaljer
 • INN;
 • salgskontrakt.

Alle papirer leveres i original ogcertificerede kopier. Ansøgningen om fradrag er skrevet på stedet. Dokumenterne gennemgås inden for 3 måneder. I sjældne tilfælde kan skat få en person til at afklare spørgsmål eller få yderligere oplysninger. Ved godkendelse inden for 30 dage ankommer det skyldige fradrag på den angivne konto. For det første er lånets krop underlagt betaling, og derefter renten. Men i erklæringen er det bedre at angive begge beløb fra den første periode, så da har skattemyndighederne ingen spørgsmål.

Der er ingen tidsbegrænsning for dokumenter som sådan. Selvom lejligheden blev købt for fem år siden, kan pengene hentes fra den akkumulerede indkomst i den forløbne periode, idet der forelægges en forhåndsangivelse. Hvis realkreditlånet er udstedt i fremmed valuta, betales der stadig betalinger i rubel til centralbankens kurs pr. Betalingsdag.

Skatten kan nægte at modtage betaling, hvis:

 • ejendom erhverves i medarbejderens navn på bekostning af arbejdsgiverens penge
 • En del af omkostningerne blev betalt af programmet "Ung familie", militært pant, barselskapital; i dette tilfælde kan fradraget kun foretages for mængden af ​​egne penge;
 • parter i transaktionen - indbyrdes afhængige personer: børn; forældre, børnebørn, ægtefæller;
 • Ikke alle dokumenter er leveret.

tilbagebetaling af et skattefradrag for et pant

Den anden mulighed er på arbejdspladsen

Skatfradrag ved køb af lejlighed er lavetsom manglende betaling af personlig indkomstskat på lønninger. For at bruge en sådan ordning skal du få et certifikat fra inspektionen af ​​retten til ydelse og give det til arbejdsgiveren sammen med sådanne dokumenter:

 • certifikat for registrering af ejendom
 • Kontrakt for registrering af transaktionen
 • ansøgning om erstatning
 • kvittering for modtagelse af kontanter fra sælger.

Disse dokumenter bliver sendt til arbejdsgiveren en gang i12 måneder for at modtage kompensation. Hvis en person har ændret flere job, kan det nye sted kun trækkes fra det næste kalenderår.

skattefradrag for militære realkreditlån

eksempel

I 2014 købte en person en lejlighed værd7 millioner rubler., Heraf 3 millioner rubler. blev betalt med et lån udstedt i 13 år. Antallet af påløbne renter er 1,5 mio. Rubler. Indkomsten af ​​fysiske personer i samme periode udgjorde 900 tusind rubler.

Lånekroppen overstiger det maksimale beløb, med hvilket et fradrag kan foretages. Derfor bruges 2 millioner rubler til beregninger. Kompensationsbeløbet er:

2 000 x 13% = 260 tusind rubler - fra lånets krop;
1 500 x 13% = 195 tusind rubler. - med interesse

Mængden af ​​tilbageholdt skat: 900 x 13% = 117 tusind rubler.

Antallet af personlig indkomstskat, der udbetales fra lønninger i løbet af året, dækker ikke fradraget. Derfor vil i 2015 en person modtage 117 tusind i kompensation. Og balancen (143 tusind rubler) udsættes for den kommende periode.

Skattefradrag for renter på et pant i størrelsen af195 tusind rubler. kan bruges i 13 år, det vil sige hele lånets løbetid. Denne kompensation ydes, da provisionen faktisk betales til banken. Derfor skal du hvert år tage en pakke med dokumenter, herunder et certifikat, hvor det er malet, præcis hvordan gælden er betalt og overføre dem til afgiften. Dette eksempel er egnet til en enkelt besiddelse af en lejlighed. Hvis der er flere ejere eller der er en kapitalandele, fordeles kompensationen blandt alle ejerne i en vis andel. Beløbet overføres til bankkontoen, og så sendes pengene til at betale gælden på lånet. På deres hænder giver de ikke ud. Betalingsdokumenter skal udskrives på den person, der opretter fradraget.

registrering af et skattefradrag for et pant

I den tørre rest

Ejendomsfradrag tillader russereat kompensere en del af udgifterne til realkreditlånet. Det maksimale erstatningsbeløb er 786.7 tusind rubler. Men disse penge er ikke betalt. De indtaster bankkontoen og er vant til at afregne balancen af ​​gælden.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar