/ / Centralbanken og dens funktioner: mål, driftsprincip og institutionens opbygning

Centralbanken og dens funktioner: mål, driftsprincip og institutionens opbygning

I dag anderledes Kilder defineres forskelligt af centralbanken,men ingen tvivler på, at denne institution i økonomien i hvert land uden undtagelse udfører en række meget forskelligartede funktioner, der er nøglen til eksistensen af ​​råvare-pengelationer. Sædvanligvis betragtes centralbanken og dens funktioner som et abstrakt fænomen, fordi flertallet tilsyneladende ikke står over for denne statslige organisation en gang i livet. Men faktisk er alt lige det modsatte! Det enkleste eksempel er penge, som vi bruger næsten hver dag: de er et af resultaterne af centralbankens aktiviteter.

Russlands centralbank tilhører staten ogregulerer aktiviteterne i alle andre pengeinstitutter i landet. Endvidere kontrollerer Rusland i Rusland de øvrige finansielle organisationers arbejde, ikke kun med hensyn til kvaliteten af ​​de leverede ydelser, men også inden for rammerne af deres overholdelse af gældende lovgivningsmæssige og retlige rammer. Handelsbanker i deres arbejde tager hensyn til Ruslands centralbanks ønsker, og dets funktioner i udstedelse af relevante anbefalinger kan kun bære den økonomiske karakter af virkningen. Kun i sjældne tilfælde, som udgør en trussel mod landets økonomiske stabilitet, har centralbanken ret til at anvende administrative foranstaltninger.

Den Russiske Føderations forfatning bestemmerBetegnelsen "Central Bank", og dens funktioner er specificeret i bestemmelserne i dette dokument. Loven om centralbanken og andre lovgivningsmæssige retsakter giver en mere detaljeret beskrivelse af centralbankens muligheder afhængigt af landets økonomiske situation, muligheder og potentiale.

Den Russiske Føderations centralbank og dens funktioner udgør en enkeltkomplekse centraliserede økonomistyringssystem i landet. Centralbanken består ikke kun af centralkontoret, men også af territoriale underopdelinger, samt computer- og regnskabscentre, uddannelsesinstitutioner, sikkerhedstjenester og indsamlingsforeninger.

For at kunne arbejde stabilt nogeninstitution, herunder og centralbanken, og dens funktioner blev udført støt, til gavn for landets økonomi, bestemme en virksomheds organisationsstruktur eller en statsstruktur. Centralbankens øverste ledelsesorgan er bestyrelsen. Dette er et rådgivende organ, der giver generel vejledning og forvaltning af centralbanken.

Bestyrelse baseret på anbefalingerDen russiske regering sikrer og garanterer gennemførelsen af ​​statens pengepolitik i et enkelt format over hele landet. Desuden forelægger det øverste ledelsesorgan årligt statsdumaen en rapport om Centralbankens aktiviteter og forbereder omkostningerne for det følgende år. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at bestemme centralbankens struktur.

Den Russiske Centralbank - den eneste strukturi landet, som gav ret til at udstede penge. Det er centralbanken, der organiserer input og tilbagetrækning fra omløb af midler i hele Rusland. Beslutninger om emissionen, ansigtsværdier og stikprøver af penge udarbejdes udelukkende af centralbankens bestyrelse.

Derudover repræsenterer Bank of Russia officieltvores lands interesser i forhold til centralbankerne i andre lande. Det er også centralbanken, der deltager på vegne af Rusland i samarbejde med forskellige internationale banker og andre enheder af økonomisk karakter.

Afslutningsvis bemærker vi igen, at nøgletallet i landets økonomi er centralbanken, og dets funktioner er en meget vigtig komponent for at sikre stabiliteten af ​​råvare-pengelationer.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar