/ / Indtægter og udgifter i statsbudgettet som lovlige og økonomiske statslige reguleringsinstrumenter

Indtægter og udgifter i statsbudgettet som juridiske og økonomiske statslige reguleringsinstrumenter

Budgetsystemet i enhver stat erden dominerende stilling. Dette forklares af betydningen af ​​de funktioner, den udfører på området for at sikre samfundets økonomiske stabilitet. Det er klart, at i den videnskabelige litteratur udføres behandlingen af ​​denne kategori fra forskellige positioner.

Den mest almindeligt anvendte definitionargumenterer for, at budgettet er en centraliseret fond, hvor der opsamles midler, og som er dannet på et bestemt niveau og i overensstemmelse med statens og samfundets opgaver. Derfor betragtes budgettet som en funktion af staten, der gennemføres på alle niveauer af regeringen.

Fra snævrere, nemlig økonomiske positioner,Kernen i denne kategori er statsbudgettets indtægter og udgifter, som udgør et integreret system af relationer i samfundet med hensyn til omfordeling af en del af statens samlede pengefond i overensstemmelse med dets specifikke opgaver. I en mere forenklet version forstås statens budgetindtægter og udgifter som et bestemt finansielt system, et finansielt projekt eller en plan, som er udviklet og eksisterer til specifikke midlertidige opgaver.

I ethvert land er budgettet normalt dannetaf de to dialektisk uadskillelige og indbyrdes afhængige dele - indkomst og udgifter. For eksempel repræsenterer føderale budgetindtægter i Den Russiske Føderation en ikke-permanent del af budgettet, som indirekte afspejler samfundets resultater. Udgiftsdelen er heller ikke stabil, det viser, hvor meget statens samlede pengepolitik kan bruges til at løse visse udviklingsopgaver. Samtidig tages der også hensyn til faktorer med ekstern indflydelse på landets budgetprocesser ved planlægningen af ​​både indtægts- og udgiftsdelene.

Strukturelt design af budgetsystemet direkteformidlet af den type statslige territoriale struktur i en bestemt stat. For den føderale er en to- eller endog tre-niveau model karakteristisk, hvor budgetter tildeles for hvert niveau af emner, der tilhører den føderale stat. For eksempel er der i Rusland oprettet et tre-tier-system og fungerer, inden for hvilket der er tildelt: den føderale, emnerne i føderationen og de kommunale formationer.

Driften af ​​alle budgetter forlandets territorium bestemmer budgetkodeksen. Budgetsystemet fungerer på grundlag af nogle principper, der er universelle for budgetter på alle niveauer. Et af disse er princippet om afgrænsning. I overensstemmelse hermed er indtægter og udgifter til lokale budgetter og andre niveauer dannet ud fra kilder, der er strengt defineret ved lov. Hertil kommer, at myndigheden til dannelse og forvaltning af budgetter også tildeles det relevante niveau af myndighed.

Føderale skatter er bestemt af loven.Den Russiske Føderation udgør desuden budgetreguleringsinstrumenter acceptable forhold mellem de tilsvarende budgetter i deres indtægts- og udgiftsområder. I Den Russiske Føderation godkender det føderale projekt statens budgetindtægter og udgifter i tre år på laveste niveau - i et år.

Hovedindkomsten på det føderale niveau omfatter indtægter fra statsejendomme, salg eller privatisering, udbyttet af salg af statsreserver og immaterielle aktiver og mange andre.

Udgifter til budgetter på alle niveauer er klassificeret i kapital og nuværende.

Kapital omfatter:

- investeringsomkostninger

- midler til budgetlån

- omkostningerne ved udvidet reproduktion

- Udgifter, der skaber betingelser for en stigning i ejendom, der ejes af Den Russiske Føderation og dets emner

- Andre udgifter af klassificeringen budgetter i Den Russiske Føderation.

Desuden fremhæves omkostningerne ved at opretholde statsapparatet, forsvaret, medicin, socialforsikring og andre artikler i betragtning af statens funktioner.

Således stat indtægter og udgifterbudget handle ikke kun økonomisk kategori, men også lovlig, fordi de er et effektivt redskab for statslig regulering af social udvikling.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar