/ / Nuværende klassifikation af russiske afgifter

Nuværende klassifikation af russiske afgifter

Klassificering af skatter er videnskabeligt baseretsystematisering af skatter de svarer til hinanden på grundlag af en beslægtet attribut. For eksempel, en sådan klassificering af Den Russiske Føderation af skatter til formål at forbedre aktiviteterne på dannelsen og gennemførelsen af ​​budgettet, for at sikre en systematisk og effektiv kontrol over bevægelsen af ​​skatter, sammenlignet med de regioner skattemæssige parametre, udviklingen i skatte- og strategier og taktik baseret på specifikke niveauer af socio-økonomiske udvikling i samfundet.

Kendetegnene for klassificering erer objektivt effektive kriterier for opdeling af skatter, og som bestemmes af skatets dannelse som et økonomisk fænomen.

Den eksisterende klassificering af skatter i Den Russiske Føderation bestemmer deres afgrænsning af følgende grunde og indeholder følgende klassificeringsgrupper af skatter:

1. Baseret på fritagelsesmetoden er skatter opdelt i direkte og indirekte. De første er dem, som skattepligtige betaler direkte, og de kan ikke omfordeles til andre. Disse skatter er direkte relateret til en bestemt virksomheds økonomiske aktiviteter og trækkes tilbage i form af selskabsskat, personlig ejendom, indkomstskat og andre. Skatter, der er etableret i form af tillæg til værdien af ​​varer og tjenesteydelser, udgør en gruppe af indirekte skatter. De omfatter punktafgifter, forskellige betalinger, fastsat ved lov, moms, moms.

2. Klassificeringen af ​​Den Russiske Føderation af afgifter på emnet beskatning indeholder bestemmelser om tildeling af afgifter på enkeltpersoner (indkomst, for eksempel) til juridiske enheder (selskabsskat, ejendom) og blandede (forskellige bidrag til de forskellige fonde).

3. Føderale og regionale skatter er klassificeret på grundlag af magtniveauet. Lokale skatter er også tildelt her som en selvstændig gruppe.

4. Med hensyn til funktionelle formål skelner de mellem generelle - moms, overskudsskat og målrettede - betalinger til budgetmidler, vej, vand, miljø og andre.

5. Ifølge betalingskilden betragtes skatter med hensyn til det beløb, de blev betalt for:

- primære omkostninger - skatter, der indgår i omkostningerne ved varer og tjenesteydelser (ressourcebetalinger, sociale bidrag, vandskat og andre)

- Priser, takster - Skatter, der udbetales af indtægter for solgte varer og tjenesteydelser (moms, punktafgifter, pligter til gennemførelse af aktioner)

- finansielt resultat (denne gruppe omfatter skatter på reklame, ejendom osv.)

- indkomst - fortjeneste, løn (fra hvilken indkomstskat betales, UTII)

- nettoresultat - beløb betalt i form af skat som følge af overskud (sanktioner, sanktioner, erstatning, sanktioner).

6. Klassificering af skatter på ejendommen omfatter ejendom (for alle kategorier af betalere), ressourcer, skatter, beregnet ud fra indkomst, forbrugerpris samt særlige skatter betalt for adfærd af en bestemt type aktivitet.

7. Ved beregningsmetoden er der en proportional skat, lineær, trinvis og solid. Til samme gruppe tilhører progressiv skat og regressiv.

8. Deklarative, kadastrale, kontante og ikke-kontante skatter udgør en gruppe klassificeret efter beskatningsmetoden.

9. Ifølge skattebehovet betragtes skattereglerne (værdien er etableret på baggrund af det specifikke behov for finansiering af specifikke projekter), kvantitative er de, der er baseret på at tage hensyn til betalernes muligheder.

10. De faste og regulerende skatter, der afviger i aktionens tidsparameter, danner en gruppe allokeret på grundlag af det funktionelle handlingsskilt.

11. Set ud fra den etablerede adfærdskodeks er der obligatoriske (dem, der er defineret i føderal lovgivning og anvendt over hele landet) og valgfri (dem, der er pålagt ved særlige bestemmelser for et bestemt formål).

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar