/ / Jobbeskrivelse blikkenslager 4, 5 eller 6 niveau. Hvad er en blikkens opgaver?

Jobbeskrivelsen for en blikkenslager er 4, 5 eller 6 kategorier. Hvad er en låsesmed?

Rørlægger - et meget almindeligt erhverv i dag. Funktionerne i dette arbejde beskrives i denne artikel.

Hvem er en blikkenslager?

Den betragtede specialist er involveret i tilpasningrørledning, tekniske og sanitære systemer og deres elementer - foreskriver jobbeskrivelsen rørlegger. En kompetent specialist skal kende enheden og mulighederne for reparation af rørledningssystemet. Derudover skal blikkenslageren have et godt kendskab til installationsmetoderne til opvarmning og sanitære apparater samt de forskellige installationsmuligheder for forskellige apparater og inventar.

Få et job vil ikke fungere, hvisingen sekundær erhvervsuddannelse. Kun formanden for partnerskabet er i stand til at godkende stilling eller afskedige blikkenslager. Arbejderen selv er forpligtet til at udføre alle de opgaver, der er tildelt ham, og følge de regler, som rørleggerens jobbeskrivelse foreskriver.

Funktioner af arbejdet

Ofte i rørlæggerens arbejde er det nødvendigt at anvende svejsemaskiner. I dette tilfælde skal den pågældende specialist have en særlig licens til at bruge dem.

stillingsbeskrivelse låsesmed blikkenslager
Det er også værd at bemærke, at medarbejderen skal haveforestil dig en brandslukker og et specielt medicinsk kit. Alt dette er foreskrevet af stillingsbeskrivelsen af ​​blikkenslager. HOA skal også give sit samtykke til arbejdet. Den pågældende specialist kan være underlagt disciplinært ansvar, hvis han påbegynder sin virksomhed uden myndighedernes samtykke.

Arbejdstidsplan for blikkenslagerikke standardiseret. Alt vil afhænge af tidsplanen, hvilket er administrationen af ​​partnerskabet. I dette tilfælde kan specialisten selv også deltage i udarbejdelsen af ​​sin arbejdsplan. Vacation låsesmed giver 6 måneder efter starten af ​​arbejdet; det vil være præcis 28 dage. Imidlertid kan næste gangs ferie kun opnås efter 11 måneder.

Det er nødvendigt at tildele nogle fælles embedsmændpligter blikkenslager. Disse omfatter periodisk inspektion af opvarmning, vandforsyning og kloaksystemer. I tilfælde af overtrædelser foretages reparationer.

Pliktmandens pligter 4 cifre

Arbejdsbeskrivelsen for rørlegger 4 niveau foreskriver følgende faglige opgaver:

 • Demontering, montering og andre former for reparation af sanitære anlæg, varmesystemer samt dræning, vandforsyning og kloaksystemer.
  stilling beskrivelse låsesmed VVS forsyningsselskaber
 • Gruppering og omgruppering af støbejernsbatterier og radiatorer.
 • Tilslutning af forskellige typer blokke, hygiejnehytter, opvarmningspaneler mv.
 • Mærke steder hvor det er nødvendigt at installere fastgørelseselementer, apparater og andre elementer.
 • Fastgørelse af forskellige dele og enheder ved hjælp af specielt arbejdsudstyr.

På ansvaret for og rettighederne for rørlegger 4-niveauet

Jobbeskrivelse blikkenslager,der har den fjerde kategori, indeholder nogle punkter vedrørende den pågældende specialistes rettigheder og ansvar. Hvad kan man sige om rettighederne for repræsentanten for det pågældende erhverv?

pligter af en blikkenslager
Specialisten har ret til:

 • distribuere underordnede af forskellige former for opgaver, opgaver og missioner;
 • kontrollere udførelsen af ​​opgaver af underordnede;
 • at anmode myndighederne om alle nødvendige dokumenter og bestemmelser for arbejdet
 • at bekendtgøre myndighedernes planer på en eller anden måde vedrørende den pågældende fagmands arbejde
 • give myndighederne de krav og ønsker at forbedre effektiviteten af ​​rørleggerens arbejde
 • rapporter straks til myndighederne om alle eksisterende problemer og overtrædelser i de igangværende arbejdsaktiviteter.

Ansvar som en blikkenslager montør bjørneukorrekt udførelse af deres faglige funktioner samt deres fuldstændige manglende ydeevne. Desuden er den pågældende specialist ansvarlig for:

 • væsentlig skade på produktionen
 • for lovovertrædelser, der blev begået under arbejdet
 • for manglende overholdelse af reglerne, som foreskrives af stillingsbeskrivelsen rørlegger.

Om blikkenslager 5 cifre

Rørlegger, der har den femte rang, har en lidt bredere vifte af funktioner end specialister med lavere kvalifikationer.

jobbeskrivelse blikkenslager blikkenslager
Hovedfunktionerne for denne medarbejder er som følger:

 • Analyse og reparation af komplekse tekniske og sanitære systemer. Arbejd med afløb, med opvarmning, med vandforsyningssystem og spildevand.
 • Udskiftning af sektioner af jernrørledninger.
 • Påvisning af fejl på rørledninger.

Alle andre funktioner af denne medarbejder afhængerkun fra myndighederne. Den femte kategori er trods alt et ret højt og svært skridt i en låsesmed. Det er værd at overveje, at den pågældende specialist også har mange underordnede. På grund af dette øges antallet af ansvarsområder, der tildeles en medarbejder flere gange. Desuden foreskrives jobbeskrivelsen, at den pågældende specialist kan være involveret i udførelsen af ​​sit arbejde overarbejde.

Rørlægger 5 cifre: rettigheder og ansvar

Jobbeskrivelsen af ​​en blikkenslager af 5. klasse foreskriver følgende på professionelle rettigheder:

 • Vvs-installatøren kan informere myndighederne om alle de problemer og mangler, der er identificeret under arbejdsprocessen.
  stillingsbeskrivelse rørlegger 5 låsesmed
  Dette tilføjer også retten til at foreslå myndighederne løsninger for at fjerne disse meget mangler.
 • Medarbejderen er i stand til at få kendskab til myndighedernes projekter og planer (kun hvis de på en eller anden måde vedrører arbejdernes mekanikers arbejdsfunktioner).
 • Specialisten kan tilbyde sine overordnedeprojekter og planer om at forbedre virksomhedens effektivitet (derudover kan en medarbejder med en femte og derfor med et ret højt niveau have en vis myndighed).
 • Medarbejderen har ret til at involvere forskellige specialister i løsningen af ​​sine opgaver (men arbejder i samme virksomhed).

Lommelygter tildelt det sammeansvar som for andre medlemmer af dette erhverv. Men som en specialist med en ret høj kvalifikation er blikkenslager også ansvarlig for unøjagtige rapporter om hans arbejde til sine overordnede såvel som for upassende aktiviteter hos sine underordnede.

Om blikkenslager 6 cifre

En medarbejder, der har den sidste, sjette klasse, har en række meget komplekse og brede kræfter.

jobbeskrivelse rørlegger 4 låsesmed
Hvilke funktioner er tildelt til dette?en specialist? Umiddelbart skal det bemærkes, at dette primært er en test af det eksisterende udstyr. For eksempel, hvis der er et nyt eller lige ankommet udstyr fra reparationen, skal blikkenslager med en sjette klasse kontrollere det og udføre alle nødvendige undersøgelser og tests. Ud over arbejdere med lavere kvalifikationer skal den sjette lønmekaniker demontere, samle og reparere forskellige former for vandforsyning, kloaksystemer mv. Men i dette tilfælde kan han allerede blive bistået af arbejdstagere med en lavere rang. Den pågældende specialist er forpligtet til at udføre mange andre funktioner. Alt afhænger dog af arbejdspladsen og på myndighedernes anvisninger.

En arbejdstager med sjette klasse skal vide godtregler vedrørende test af udstyr og metoder til disse tests - foreskriver jobbeskrivelsen rørlegger. Boliger og kommunale tjenester og husejereforeninger bør også give tilladelse til at udføre visse funktioner.

På ansvar og rettigheder for blikkenslager af 6 kategori

Den pågældende specialist har det sammeved siden af ​​de rettigheder, som andre arbejdstagere med lavere kvalifikationer. Det er dog særligt værd at bemærke rettighederne i forbindelse med overdragelse af ordrer til forskellige arbejdstagere. Repræsentanten for den sjette kategori har en langt bredere autoritet inden for opgaver, opgaver og missioner til medarbejdere. Glem ikke det faktum, at specialisten med den vigtigste og høje udledning har nogen autoritet, og derfor vil forholdet til myndighederne være på et helt andet niveau.

Og hvad med ansvaretden pågældende specialist? Alle punkterne på dette emne i stillingsbeskrivelsen ligner meget de tidligere, for medarbejdere med en karakter under. Men da arbejderen har den højeste rang, er det ansvar, der er tildelt ham, øget betydeligt. Tømrermanden tømmer jo ikke kun for sig selv, men også for hans underordnede.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar