/ / Hvad er en soldaters hovedopgaver. Generelle pligter for militært personale

Hvad er en soldaters hovedopgaver? Tjenestemænds generelle opgaver

Militær tjeneste betragtes som en særlig type.føderale statstjeneste. Det er genstand for henrettelse af borgerne i landet og indebærer strenge overholdelse af visse standarder. Men hvad er en servicemands hovedopgaver? Inden du definerer denne cirkel, skal du gøre dig bekendt med, hvem der tilhører denne gruppe af personer.

hvad er en soldaters hovedopgaver

Hvilke borgere betragtes som soldater

Loven handler om, at en statsborger i Den Russiske Føderation eller en statsborger i en anden stat kan få status som militær mand.

Disse omfatter:

 • Midshipmen, ensigns, hærofficerer, kadetter, der studerer ved militærskoler, sergeanter, sergeanter, sejlere, soldater, der er på kontraktstjeneste eller anvender sig i hæren.
 • Officerer, der er kaldet til at tjene ved dekret af præsidenten for landet.

Hver borger får den tilsvarende militære rang, idet han har en division på skib og militær.

Enhver, der tjener i hærenbesidder borgerlige rettigheder og friheder. Føderale og forfatningsmæssige love pålægger dog nogle begrænsninger. For eksempel afhænger militærpersonalets rettigheder, pligter og ansvar afhængigt af, om de er i drift eller ej.

militære personers generelle opgaver

Hvornår er udførelsen af ​​pligter?

Ifølge lovgivningen udfører en soldat sine opgaver i følgende tilfælde:

 • Forberedelse til det væbnede forsvar af landet.
 • Gennemførelse af landets væbnede forsvar.
 • Nøjagtig gennemførelse af opgaverne, uanset miljøforhold.
 • En militær mand deltager i fjendtligheder, herunder i krigsret eller nødstilfælde under udviklingen af ​​væbnede konflikter.
 • Opfyldelse af opgaver og instruktioner i en kampsituation i overensstemmelse med folkeretten - for udenlandske borgere.
 • Gennemførelse af kamptjeneste, service i tøj og garnisoner.
 • Bæren af ​​det daglige tøj.
 • Deltagelse i skibe eller øvelser.
 • Opfyldelse af en ordre eller ordre givet af en overordnet.
 • At være på forretningsrejse eller på en militær enheds territorium i overensstemmelse med de vedtagne bestemmelser eller på et andet tidspunkt på grund af servicebehov.
 • Beskyttelse af individets liv, sundhed, værdighed og ære.
 • Deltagelse i eliminering eller forebyggelse af nødsituationer med menneskeskabt og naturlig oprindelse.
 • Retshåndhævelse og borgernes sikkerhed.

En soldat, som følger kommandørens ordre, skal straks begynde at opfylde sine opgaver til enhver tid.

Det er vigtigt at vide

Borger respekterer rettigheder, pligter ogTjenestemænds ansvar i deres servicevirksomhed bør styres af Den Russiske Føderations forfatning, følge de normer, der er fastlagt ved forbundslov, charteret og andre retsakter.

en soldats grundlæggende pligter

Grundlæggende principper

Hvad er en soldats hovedopgaver? Generelle principper beskrives som følger:

 • Beskyttelse af Den Russiske Føderations territoriale integritet og landets suverænitet.
 • Tilvejebringelse af statens sikkerhed.
 • Militær pligt.
 • Beskyttelse mod aggressivt væbnet angreb.
 • Gennemførelse af de opgaver, der pålægges af Den Russiske Føderations internationale forpligtelser.

Militær pligt

Hvad er en soldaters hovedopgaver, baseret på essensen af ​​militær pligt? Spørgsmålet er beskrevet på denne måde:

 • Overholdelse af troskab til forpligtelserne og den militære ed.
 • Selvløs tjeneste til folket.
 • Dygtige og modige forsvar af landet.
 • Stram overholdelse af forfatningsmæssige principper, sikring af implementering af lovlighed, kravene i vedtægterne.
 • Ubestrideligt gennemførelse af ledelsesordrer.
 • Forbedring af militære færdigheder.
 • Indholdet af våben i konstant beredskab.
 • En soldats hovedopgaver er at redde militær ejendom.
 • Holde statshemmeligheder.
 • Respekt for årvågenhed og disciplin, normer i international ret.
 • Officerer og soldater er forpligtet til at værne om deres ære, militære og militære herlighed, for at vise patriotisme, for at rette bestræbelser på at styrke venskab og fred blandt nationer.
 • Militært personale i udførelsen af ​​militære opgaver skal forhindre religiøse og nationale konflikter.
 • Respekt for andres værdighed og æremilitært personale, assistance i tilfælde af fare, holde medarbejdere fra uværdige gerninger, forhindre mobning og uhøflighed blandt holdet.
 • Overholdelse af alle sikkerhedsstandarder, der gælder for militærtjeneste.
 • Vedligeholdelse af sikkerheden for deres eget helbred, herunder regelmæssig fysisk træning, hærdning.
 • Appel på officielle og personlige spørgsmål til den nærmeste eller øverste leder.
 • Militærpersonalets generelle opgaver er at overholde og kende de normer for humanitær lov, der gælder på internationalt plan.
 • Kendskab til reglerne for behandling af ofre, sårede eller syge personer, krigsfanger, den civile befolkning, der er til stede i kampzonen.
 • Giver afgørende modstand mod fjenden, selv i enkeltkamp.
 • Hvad er en opfanget soldaters hovedopgaver? I tilfælde af et anfald forårsaget af et alvorligt sår eller kontusion, er han forpligtet til at benytte enhver mulighed for sin egen udgivelse.

Hvis personen er i fangenskab, har han ret til at rapportereFjenden er kun hans rang, efternavn, navn, patronym, personnummer og fødselsdato. Enhver soldat skal være opmærksom på en soldaters opgaver.

Toldrettigheder og ansvar for militært personale

Soldaterne

Sejlere og soldater under forholdene for militær eller fredde skal opfylde deres opgaver på en rettidig og så præcis måde som muligt, opfylde alle de opgaver, der er tildelt og nøje overholde sikkerhedsstandarderne for militærtjenesten, overvåge tilstanden af ​​deres egne våben, udstyr og udstyr, der er overdraget dem. Sejlere og soldater adlyder truppen.

Generelle pligter af soldater og søfolk:

 • Dyb bevidsthed om deres egen gældskriger i Den Russiske Føderation.
 • Eksempler på, uden tvivl udførelse af officielle opgaver, overholdelse af interne regler.
 • Traktion til læring.
 • Omhyggelig kendskab til navnene på deres nærmeste overordnede, militære rækker og stillinger.
 • Giver respekt for kommandører, ældste, respekt for medmenneskernes værdighed og ære.
 • Overholdelse af reglerne om militær høflighed og fromhed.
 • Pænt iført form og udførelse af militære hilsener.
 • Vedligeholdelse af sikkerheden for deres eget helbred, forbedring af fysisk kondition, temperering.
 • Militærpersonalets generelle opgaver er at overholde reglerne om offentlig og personlig hygiejne.
 • Perfekt kendskab til reglerne for håndtering af våben.
 • Indholdet af udstyr og våben i konstant beredskab til kamp.
 • Overholdelse af sikkerhedskravene, der gælder for militærtjeneste, herunder øvelser, skydning, træning, påklædning.
 • Kendskab til de lovgivningsmæssige retsakter, der gælder på Den Russiske Føderations område, normerne for humanitær lov i det omfang, der er fastlagt for sejlere og soldater. Faktisk er dette det lovlige minimum.
 • En soldats hovedopgaver indebærer kendskab til adfærdskodeksen for soldaten, tegn på signalering og sondring.
 • Omhyggelig brug af uniformer, rettidig produktion af rutinemæssig reparation af den ensartede, daglige rengøring og opbevaring af udstyr på et specielt udpeget sted.
 • Hvis en sømand eller soldat skal forlade, er han forpligtet til at anmode om enhedskommandørens tilladelse. Ved returnering meddeles den øverste embedsmand ankomsten.
 • Når man er uden for militærenhedens område, er en soldat forpligtet til at opføre sig med ære og værdighed uden at begå lovovertrædelser.

hvad er de vigtigste opgaver for en militær mand samfundsvidenskab

Hvis en sømand eller soldat er eksemplarisk under hans tjenesteopfylder sine opgaver, observerer militær disciplin og fortjener succes i kamptræning, han kan modtage militær rang af senior sømand eller korporal.

Den korporlige eller senior sømand er forpligtet til at hjælpe kommandanten i uddannelse og uddannelse af soldater.

Militære ed og forpligtelser

En borger accepterer sine forpligtelsernår sværger opstår. Dette sker i flere tilfælde: ved ankomsten til første tjeneste eller ved den første militære indsamling. De militære personers grundlæggende rettigheder og forpligtelser falder straks under lovens beskyttelse.

grundlæggende rettigheder og pligter af militært personale

Ophør af opgaver

Soldaten stopper udførelsen af ​​derespligter i tilfælde af tavshedspligt, som kun udføres ved en retssag. En borger skal begå en særlig alvorlig eller alvorlig forbrydelse. Efter overbevisningen kan titlen genoprettes.

Derudover indeholder loven et sådant konceptsom aldersgrænse for service. Hvis det er en marskal, general, admiral, oberst overordnet - en tjenestemand må ikke være ældre end 65 år; Løjtnantgeneral, næstformand / bag admiral, generaldirektør - 60 år; førsteklasses kaptajn eller oberst - 55 år; for andre titler - 50 år. Hvis tjenesten holdes af en kvinde, tilføjer den op til 45 år.

Rettigheder og ansvar - Generelle principper

Personen i brug kan bæreBevar og brug det våben, der er betroet ham. Reglerne for våben er underlagt loven. Alt militært personel er under social beskyttelse garanteret af staten og har alle de rettigheder og friheder, som andre borgere i landet har.

Hvis en person er fundet skyldig i manglende opfyldelse af sine opgaver, bærer han det civilretlige ansvar for lovens fulde omfang.

hvad er en soldaters hovedopgaver

I stedet for at fuldføre

Mange unge mennesker, før de tager tjenesten,er bekymret for spørgsmålet om, hvad der er en soldats grundlæggende pligter. Social videnskab giver en klar fortolkning af alle normer og regler. De nuværende officerer bemærker, at et solidt kendskab til deres egne rettigheder og forpligtelser er grundlaget for en vellykket militærtjeneste. Ubestridende opfyldelse af alle krav muliggør væksten i kampfærdigheder og styrket disciplin.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar