/ / Overskud i statsbudgettet

Overskuddet af statsbudgettet

Overskuddet af statsbudgettet erEn indikator, der viser overskuddet af budgetindtægter over udgifter. Med andre ord opnåelsen af ​​en positiv balance i landet baseret på resultaterne af økonomiske enheder af økonomiske enheder. Et budget uden budgetunderskud er den mest gunstige variant af statsbudgettet. Den faktiske balance af denne indikator kan imidlertid ikke opnås ofte. Og som følge heraf har staten et budgetunderskud, som efterfølgende fører til forekomsten af ​​en skattegæld.

Som det er kendt fra teorien, budgetstrukturener repræsenteret af en kombination af statslige, regionale, kommunale og konsoliderede budgetter. Og denne opdeling skal tages i betragtning ved udførelsen af ​​en detaljeret analyse af resultaterne af deres gennemførelse. Således dækker manglen på et budget på statsniveau ikke den negative balance i de fleste regionale og lokale budgetter.

Overskuddet i statsbudgettet børDet bliver konstant at blive undersøgt ud fra positive og negative lokaler. Så hvis denne indikator opstår som et resultat af et effektivt og økonomisk forbrug af budgetmidler, og samtidig fuldføres 100% finansiering, er dette fænomen naturligvis positivt. I tilfælde af at tilstrækkeligt høje indkomster er dannet som følge af den gunstige økonomiske situation eller er opstået som følge af besparelser, er manglen på finansiering af offentlige udgifter - det kan ikke betragtes som en positiv udvikling.

Baseret på overskuddet genereres,statens niveau, en stabiliserende fond, hvis indtægter udgør omkring halvdelen af ​​statsbudgettets indtægter. Disse midler staten kan bruge til at tiltrække investeringer i landet, modernisering (fornyelse) af anlægsaktiver, forbedre innovationsaktivitet, finansiere sundhed og sociale tjenester.

Overskuddet af statsbudgettet dannernemlig de yderligere besparelser, som staten kan bruge til at købe yderligere finansielle og ikke-finansielle aktiver, tilbagebetaling af gældsforpligtelser og betaling af kapitaloverførsler.

Overskuddet af statsbudgettet er ien konstant konfrontation med et underskud. Disse to indikatorer er modsatte og kan ikke eksistere samtidigt. Budgetunderskuddet er således en indikator for overskydende offentlige udgifter over indtægter. På samme tid dannes indkomster og udgifter i henhold til en særlig klassifikation, der er fastsat i den tilsvarende lov om statsbudgettet.

Hovedårsagen til underskuddet erfald i produktion, politisk ustabilitet i landet og selvfølgelig krig. Alle disse faktorer viser et markant fald i budgetens indtægtsside i form af et fald i skatteindtægterne. Og samtidig forbliver udgifterne på samme niveau, eller endog stigende. Således kan du se en gradvis stigning i underskuddet.

Kilder til dækning af budgetunderskuddet kan væreat præsentere i form af yderligere finansiering samt tiltrække forskellige typer af investeringer. Den første måde kan være repræsenteret ved et pengeproblem, der kan styrke de inflationære processer, der præget af stigende priser på tjenester og varer, reducerer levestandarden for de fleste af befolkningen og forværrer de sociale spændinger i landet. Netop på grund af disse grunde er den mest acceptable mulighed for staten brugen af ​​interne og eksterne lån.

Sammenfattende alt hvad der er sagt, kan man gørekonklusion, at statens budgetoverskud kan have både positive og negative punkter i dets dannelse. De deraf følgende faktorer bør underkastes en detaljeret analyse af statsfinansiererne og forhindre fremkomsten af ​​negative sider i dannelsen af ​​statsbudgettet i fremtiden.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar