/ / Interaktion er individernes indbyrdes indflydelse i samspil og kommunikation

Interaktion er individernes indbyrdes indflydelse i samspil og kommunikation

Socialpsykologi er en videnskab, der studerer de komplekse processer og mønstre af menneskelig aktivitet og individers adfærd i sammenhæng med den sociale virkelighed. Herunder finder hun udforskning og kommunikation.

interaktion er
Denne multifacetterede socio-psykologiskeFænomenet betragtes af forskere som en proces med dannelse og efterfølgende udvikling af kontakter mellem emner eller grupper af mennesker. I forbindelse med kommunikation er der udveksling af information af affektiv-evaluerende og kognitiv karakter. Social interaktion er umuligt uden kommunikation. I løbet af det er etablering og vedligeholdelse af relationer, herunder personlig og socio-professionel. Psykologer betragter kommunikation som et komplekst fænomen, der omfatter tre hovedkomponenter: kommunikation, interaktion og opfattelse. I denne artikel betegner vi kernen i definitionen af ​​disse strukturelle aspekter.

Interaktion er samspillet og samspillet mellem emnerne for kommunikation. Overvejelse af begrebet i forbindelse med socialpsykologi

I kommunikationsprocessen indgår altid tre hovedlinjerelement: interaktion, kommunikation og opfattelse Hvad er en interaktion? Dette er den indbyrdes indflydelse af individer eller deres grupper på hinanden i processen med social interaktion. Udtrykket "interaktion" er afledt af det engelske ord "interaktion", der igen stammer fra to latinske morfemier - "inter" og "aktiv". De er oversat som "aktive".

Dette udtryk bruges af sociale psykologer,herunder G. M. Andreeva, B. F. Lomov, B. G. Ananyev og andre for at beskrive udvekslingen af ​​aktioner i kommunikationsprocessen. De siger, at samspillet er koordinationen af ​​fælles planer, opførelsen af ​​en samlet strategi, samt den efterfølgende analyse af aktivitetsbidrag fra alle deltagere i samspillet. I kommunikationsprocessen er der udveksling af erfaringer, viden og ideer. Partnere opnår gensidig forståelse og udfører forsøg på at udvikle og organisere fælles aktiviteter. Dette er den bedste måde, at social interaktion manifesterer sig.

social interaktion

Hvilke betingelser er nødvendige for gennemførelsen af ​​produktive fællesaktiviteter?

Det vigtigste element i den interaktiveside af kommunikationen er individets evne til at "tage" en anden persons rolle og føle den måde, hvorpå han opfattes af samarbejdspartneren. Interaktion - samspillet mellem emner, hvis gennemførelse bliver umuligt uden at skabe de nødvendige betingelser, herunder:

  • koordinering af partneres positioner (udvidelse "på lige vilkår", "nede", "bund" osv.)
  • fælles forståelse af situationen i forbindelse med den fælles aktivitet
  • passende interaktionsstil (konkurrence, samarbejde, konflikt).

Samspillet mellem mennesker er generelt opdelt iTo typer: Formålet med samarbejde og samarbejde (partnere er interesserede i kommunikation og aktivt hjælper hinanden med at nå fælles og individuelle mål) og baseret på konkurrence og rivalisering (enkeltpersoner forstyrrer, blander sig og modvirker personlige mål). Konfrontationen resulterer ofte i en konflikt - en kollision af forskellige retninger og interesser for fagene i kommunikation.

Begrebet kommunikation i socialpsykologi

interaktionsinteraktion
Ud over interaktion er de vigtigste aspekter af kommunikationOpfattelse og kommunikation. Sidstnævnte er et semantisk aspekt af individernes interaktion og indebærer udveksling af verbale og ikke-verbale tegn og symboler. Udtrykket "kommunikation" er afledt af det latinske ord "communico", som oversættes som "Jeg gør fælles." Det refererer til processen med kommunikativ aktivitet, som sikrer udveksling af information mellem partnere. Der er flere typer kommunikation, herunder:

  • interpersonelle messaging og deres efterfølgende fortolkning af kommunikationspartnere;
  • Masse - distribution af information gennem medierne og andre midler, hvormed vigtige oplysninger gøres tilgængelige for et bredt publikum;
  • Offentlig - levere information til publikum gennem mundtlig tale
  • virkelige tegn (kommunikation gennem intellektuelle produkter, kunstgenstande);
  • tale (tale og tankeaktivitet, herunder ekstern og intern tale);
  • paralinguistisk (transmission af information via en ikke-verbal kanal - gestus, ansigtsudtryk, intonation osv.).

Perceptuel side af kommunikation

kommunikation interaktion opfattelse
Opfattelsen forstås som semantisk mentalprocessen med subjektets opfattelse af sin samarbejdspartner, som omfatter dannelsen af ​​sit billede, afspejlingen af ​​holdningen til den samt forståelsen af ​​modstanderen. I en generel forstand kan opfattelsen forstås som en særlig menneskelig opfattelse, der også er baseret på selvkendelse. De vigtigste perceptuelle mekanismer er identifikation og refleksion.

Identifikation er en sensuel ogmental sammenligning af dig selv, dit ego med din kommunikationspartners indre verden. Refleksion forstås som en selvkundeproces og omfatter også selvrapportering, selvanalyse af handlinger og selvkontrol. Social opfattelse er en vigtig proces og mekanisme til at opfatte, evaluere og forstå handlingerne i emnerne for kommunikation, små og store sociale grupper og generelt sociale begivenheder. Perceptuelle færdigheder gør det muligt for en person at forstå en partneres stemning i sine ikke-verbale og verbale reaktioner, at være opmærksom på mødet og analysere den kommunikative situation korrekt.

I stedet for at afslutte

Så i denne artikel dækkede vi tre vigtigsteaspekter der forme kommunikationsprocessen. Vi lærte at kommunikation, interaktion, opfattelse er tre vigtige komponenter i processen med interaktion mellem personer i fælles aktiviteter. Det interaktive aspekt regulerer samspillet mellem partnere i kommunikationsprocessen og involverer tilrettelæggelse af fælles aktioner, der har et fælles mål for alle enkeltpersoner. Interaktion er en side af kommunikation, der er umulig uden kommunikation - udveksling af vigtig information udført på forskellige måder og gennem forskellige kanaler. Og også uden opfattelse - den mentale evne til at opfatte og forstå partnere i kommunikation med hinanden.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar