/ Fullmagt til at repræsentere organisationens interesser.

Fuldmagt til at repræsentere organisationens interesser.

I overensstemmelse med loven, den officielleOrganisationens repræsentant kan ud over hovedet være enhver person eller virksomhed med en passende fuldmagt. Ordren for udførelse af disse dokumenter er kun lovligt reguleret i almindelighed, og organisationen kan udstede fuldmagt til vilkårlig form, der er certificeret af direktørens sigl og underskrift. Obligatorisk kræves er datoen for registrering, uden hvilken dokumentet ikke er gyldigt. Gyldighedsperioden kan være en periode på højst tre år, hvis det ikke er angivet, så er fuldmagten til at repræsentere organisationens interesser anses for gyldig for et år fradispensering. Også ved registrering er det vigtigt fuldt ud at angive administratorens pasoplysninger. Teksten i dokumentet skal ikke indeholde forkortelser; alle tal skal skrives både i tal og i ord. Overholdelse af disse regler vil gøre det muligt for trustee at undgå misforståelser ved fremlæggelse af dokumentet og udføre de tildelte handlinger til tiden.

Repræsentation af advokatorganisationen udstedes for en engangsaktion (modtagelse af dokumentet, indgåelse af transaktionen) regelmæssig udførelse af homogene operationer (indleveringsrapporter, modtagelse af korrespondance). Derudover kan medarbejderen udstedes en generel fuldmagt, der indebærer overførsel af alle eller de fleste af de rettigheder, som hovedet har.

Repræsentation af advokatOrganisationer er ikke underlagt obligatorisk notarisering, medmindre medarbejderen er beføjet til at afhænde ejendomsaktiver og selskabets transport, overdragelse af rettigheder, der modtages, samt i andre situationer, der er fastsat ved lov. Det skal bemærkes, at fuldmagt udstedt til medarbejdere til store transaktioner eller repræsentationskontorer i en anden by, samt direktørerne i filialer anbefales at certificere med en notar. Dette vil tjene som en ekstra garanti for, at trustees handlinger er lovlige og vil være stærke beviser i retten i tilfælde af en problemstilling.

Den eneste fuldmagt til at repræsentere organisationens interesser, for hvilken der er tilvejebragt en samlet form,designet til at modtage materialeværdier. Det er det primære regnskabsdokument og er påkrævet til brug. Ud over at udskrive firmaet og underskrift af hovedet, er denne fuldmagt også certificeret af underskrift fra revisor.

Den mest almindelige fuldmagt til at repræsentere interesser Ltd. eller aktieselskab udstedt til medarbejdereregnskabs- eller outsourcingfirmaer til at interagere med skattemyndigheder og ekstrabudgetmidler. Dette dokument kan overføre til advokaten en række forskellige beføjelser: rapportering, indhentning af uddrag fra Unified State Register of Legal Entities og afgørelser fra skattemyndigheder, tilstedeværelse af deskrevisioner, når der tages hensyn til materialer mv. gennem et outsourcingfirma. I så fald skal dokumentet indleveres til skatteinspektoratet eller ekstrafinansieringsfonden forud for overførsel af rapporter. FTS 'metodologiske anbefalinger (bilag nr. 1) indeholder en form for fuldmagt, der indeholder alle nødvendige kræfter.

Fuldmagt udstedt af en juridisk enhed skalstrengt overholde loven. Der er også beføjelser, som en organisation ikke må overføre til repræsentanter. Disse omfatter overførsel af skatter, erstatning for skade og nogle andre. Det skal bemærkes, at en fuldmagt til at repræsentere en individuel iværksætters interesser er udstedt på den måde, der er foreskrevet for organisationer (afhængig af forsegling), i overensstemmelse med brev fra Federal Tax Service No. ShS-22-6 / 627.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar